Blogs

Dota 2 Történetek - Túl a halálon

Sat 5th Mar 2016 - 12:26pm

Csendesen csepergett az eső a késő őszi napon. A mezőn végeláthatatlan sorokban felsorakoztak egymással szemben a katonák ezrei. Páncéljaikon akár apró kalapácsok ütései, úgy kopogtak az esőcseppek. Csend volt. Senki sem szólt, mindenki várt. A jelre. A jelre, hogy elkezdődhet a csata. A mező folyóhoz közelebbi oldalán lévő sereg első sorai hirtelen elkezdtek szétnyílni, és a fekete páncélt viselő harcosok közt előtűnt egy magas, tagbaszakadt alak, aki csak egy bőrnadrágot, felső testén pedig egy övet viselt. Vöröslő bőre magára vonzotta a tekinteteket. Kezében hatalmas harci fejszét lóbált előre hátra, erejét demonstrálva.  Axe volt az. A Vörös Köd kaszása. Azt beszélték, egyszemélyes hadseregként volt képes letarolni ellenségei seregét, és bőre a sok ezer lemészárolt ellenségétől vöröslik annyira. De ha igazak is voltak a szóbeszédek, ezúttal egy sereggel a háta mögött érkezett Alkony Völgybe, hogy megtörje Ostarion király uralmát. A vén királyt hosszú évek óta nem lépett ki kastélyából. Azt beszélték, valami féle átok sújtja, amely trónjához bilincseli a vén uralkodót. E pletykákat Axe is hallotta, és úgy döntött, ha az átkozott király nem tudja megvédeni birodalmát, ő elveszi azt. Ám azt is tudta a Vörös Köd Kaszása, hogy Alkony Völgy birodalmának messze földön híres serege volt. Kapitányai zsenik, harcosaik pedig páratlanok. Így hát úgy döntött, ő maga is hoz sereget. E hitvány zsoldos sereg talán az aranyért küzdött, mégis kétszer annyian voltak, mint a zöldes vörös páncélt viselő védők.

Ahogy Axe kilépett az első sor elé, lassan végig mérte ellenségeit. Tényleg páratlan látványt nyújtottak, de ő nem félt. Még soha, senki nem tudta legyőzni őt. Most sem fog megtörténni. Fejszéjét a magasba emelte, és ősi anyanyelvén támadást vezényelt zsoldosainak, mire azok kivonták kardjaikat, és előre lendültek. A védő sereg azonnal kardot rántott. Másik kezükben pajzsukkal védekező pozícióba álltak, és áthatolhatatlan sorfalat képeztek a sereg hátsó része, és az ellenség közé. Axe seregének katonái már majd nem elérték a védők első falát, amikor hirtelen felszisszent a levegő, és milliónyi nyíl takarta el a borongós eget. A támadóknak nem volt ideje gondolkodni. A nyílvesszők sok százat eltaláltak, és keresztül ütötték páncéljukat. Akiket eltaláltak a vesszők, vonaglani és sikítani kezdtek, miközben testüket valami féle smaragd anyag kezdte elborítani, mely a nyílhegyről került rájuk. Mérgezett nyilak. A méreg rákúszott a bőrükre, és gyorsan borította el azt. Centiről centire fedte be testüket, míg végül teljesen megfojtotta őket. nem mozdultak többé.

Akik túlélték a nyílzáport tovább rohantak a védők irányába, és el is érték azokat. A roham iszonyatos erővel vágódott neki a páncél falnak, de áttörni nem tudta azt. A védők hosszú smaragd hegyű lándzsáikkal a páncélok fedezéke mögül gyilkolták halomra a zsoldosokat, akiknek tetemei lassan hegyet építettek fel a páncélok előtt. Axe látva katonái tehetetlenségét, magasra emelte fejszéjét, és csatába indult. Mikro elérte a sorfalat, elrugaszkodott, és az ősi Blink Tőr segítségével a páncélfal mögé ugrott. A védők a meglepetéstől megszólalni sem tudtak hirtelen, nem hogy cselekedni. Axe hatalmas csatakiáltást hallatott, amitől minden védő egyszerre rontott neki. És ő épp ezt várta. Előre nyújtotta fejszéjét, és iszonyatos sebességgel kezdett pörögni. A fejszéje borotva éle pedig sorban, halomra aprította az útjába kerülő smaragd harcosokat. A következő pillanatban feltűnt a védők kapitánya. Axe azonnal felismerte. A Káosz Lovag volt az. Mindenki ismerte a zseniális harcos és stratégát, de senki sem gondolta, hogy az öreg király szolgálatába állt. De most kiderült. Axe megragadta a tőrét, és a lovagra vetette magát. Ám mielőtt bármit tehetett volna, félúton mikor még levegőben volt, a kapitány megnyitott egy portált, és mindkettőjüket egy helyre rántotta a démoni erejével. Axe hirtelen nem tudta mi történt, de mire kapcsolt, máris egy hatalmas ütés repült felé, amitől megtántorodott, és kibillent egyensúlyából. A földre zuhant. A következő pillanatban ellensége megsarkantyúzta lovát, és iszonyatos erővel vágódott neki a vörös testnek. De az már nem volt ott. Axe már ellensége mögött volt, kezében tőrét szorongatva. Csatakiáltásával megtántorította a kapitányt, aki azonnal támadott. De rosszul tette. Axe ismét pörögni kezdett, és mély sebeket ejtette ellenfelén, aki csurom véresen próbált menekülni, ám a Vörös Köd kaszása időben észrevette, és lerántotta lováról. A földön fekvő lovagnak másodpercei voltak csak hátra. Axe magasra emelte fegyverét, de akkor a Koász Lovagja valóban káoszt teremtett a csatatéren. Démoni nyelven kántált valamit, majd a következő pillanatban sok tíz másolata jelent meg Axe előtt, és minden irányból ütni kezdték a vörös alakot. A harcos tehetetlen volt velük szemben, annyi ütés érte egyszerre, hogy nem tudta mindet kivédeni, és máris sok sebből vérzett. Ám ekkor egy utolsó kétségbeesett próbálkozást tett, és ismét meglengette fejszéjét. Pörögni kezdett. A fejsze sorban pusztította el a lovag másolatait, majd végül felfedték Axe előtt a valódi ellenséget, aki nem sokkal odébb menekült gyalogosan a csatából. A kaszás nem sokat gondolkodott, Blinkjével előre ugrott, és a lovag mögött pár méterrel ért földet. Egy ősi átok szavait kiáltotta el, mire a Káosz Lovagja vörösbe borult, és léptei lassulni kezdtek. A vörös harcos rohanni kezdett mielőtt az átok elmúlik, és amikor elérte ellenségét, magasra ugrott, fejszéjével pedig olyan erővel sújtott le a lovagra, hogy annak teste azonnal két darabra esett, vérvörösre festve Axe testét. A harcos elégedetten nyalta le szájáról a friss vért, majd tekintetét a csata irányába fordította.

A helyzet nem nekik kedvezett. Míg ő harcolt a sereg kapitányával, addig a smaragd harcosok egészen a folyóig szorították vissza zsoldosait, akik sorban fogták menekülőre a dolgot a kilátástalan csatából. Hitványok harcosok voltak ezek. Axe dühösen rohanni kezdett. Ám mielőtt elérhette volna az éppen menekülő seregét a folyó partján, történt valami. A mező túl végén, a hegy tetején álló Ódon kastély ablakiból, melyben a vén király is élte átkozott életét, hirtelen zöld fény lövelt a magasba, és a vége éppen Axe előtt néhány méterre a mezőn ért véget. Mielőtt bárki bármit tehetett volna, a földből hirtelen egy vörös palástot és páncélt viselő alak emelkedett ki. Hús nem látszott testén, csupán csontjai, melyek zöld lidérces fénnyel izzottak erősen. Az alak kezében hosszú, recézett csontpengét tartott, fejét pedig leütötte. Majd hirtelen felnézett, egyenesen Axera, és támadott. Hatalmas ívben lendítette meg bal kezét, és egy izzó csont koponyát hajított Axe felé, ami telibe találta azt. A vörös harcos szeme előtt elsötétült a világ egy pillanatra, és nem tudott mozdulni. Eközben ellenége pedig jobbjában tartott kardjával nagy ívet leíró ütést vitt be Axenak aki ár amúgy is sérült volt, de most azonnal a földre került. Felnézett támadójára, a vén királyra, aki már nem is tűnt annyira tehetetlennek. Az magasra emelte fegyverét, és felkészült h leszámoljon a vörös támadóval. Ám Axe sem volt rest. Megszorította tőrét, előre vetette magát, felöklelve a vén királyt, és mielőtt az földet érhetett volna, a Vörös Köd Kaszása fejszéjével elválasztotta fejét a testétől. A zöldesen izzó test elhalványult, majd miután a földre ért, nem mozdult többet.

A büszkén talpra álló Axe, hatalmas csatakiálltást hallatott, és remélte, hogy az ellenséges sereg most megadja majd magát, látva, hogy királyuk halott. Ám azok körbe zárták, és fegyvereiket mind rászegezték. Nem értette Axe, miért nem adják fel. De a következő pillanatban, megértette. A háta mögött hagyott holt test darabjai lassan egymás felé kezdtek lebegni, és végül felemelkedve, ismét eggyé álltak össze, vissza kapva zöldes izzásukat. Ám Axe mire észrevette ezt, nem tehetett semmit sem. A mögötte álló király ismét telibe találta a csontkoponyával, amitől a kaszás megdermedt. A vén király hatalmasat üvöltött, megemelte pengéjét, és iszonyatos erővel sújtott le a támadóra. Axe megremegett, majd néhány pillanat múlva homlokától ágyékáig nyílegyenes vágás mentén, teste két darabra esett szét, vörösre mázolva a földöt maga körül. A Vörös Köd Kaszása, aki egyszemélyes hadseregnek neveztek, nem volt többé. Megtört legyőzhetetlen sorozata, és végül elbukott, Ostarion, a hallhatatlan király által.

UserDeleted

UserDeleted

UserDeleted

Your Comments

Please register or login to post comments